[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]
باوری است که طبق آن با تمرکز بر افکار منفی یا مثبت، مردم می*توانند تجربه*های مثبت یا منفی را به زندگی خویش وارد و آن را تجربه کنند. این باور بر اساس ایده*ای است که مردم و افکارشان هر دو از «انرژی خالص» ساخته شده*اند و از طریق فرایند «انرژی*های همانند، همدیگر را جذب می*کنند». شخص می*تواند سلامت، رفاه و روابط شخصی خویش را ارتقا بخشد. این قانون انتزاعی است و به طور خلاصه بیان می*کند که هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم از خوب یا بد، زشت یا زیبا در دنیای واقعی نمود خواهد یافت. سرعت و شدت به واقعیت پیوستن این تصویر ذهنی به شدت تمرکز روی آن موضوع و وضوح تصویر آن در ذهن بستگی دارد. در واقع به هر چه فکر کنی همان می*شود.

قانون جذب یکی از سلسله قوانینی است که بر زندگی ما جاری بوده ولی بسیاری از افراد از آن بی‏*خبرند. همانند قانون جاذبه*ی زمین که قبل از آنکه نیوتن آنرا کشف کند هیچ کس از آن خبری نداشت اما بر طبیعت جاری بود. چه بدانیم و چه ندانیم، ما از آن استفاده می‏*کنیم به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه ولی چه بهتر که آنرا بشناسیم و اهداف خود را طبق آن برنامه‏*ریزی کنیم.
پایه علمی قانون جذب

اندازه و زمان هیچ مفهومی برای عالم هستی ندارد. از نظر علمی، جذب کردن چیزی بزرگ با دریافت کردن چیزی کوچک هیچ تفاوتی ندارد. عالم هستی بدون کمترین تلاشی تمامی کارها را انجام می*دهد. همه چیز به این بستگی دارد که در ذهن ما چه می*گذرد. تفکر ما به گونه*ای است که برای کاری بزرگ زمانی زیاد و برای کاری کوچک زمان محدود در نظر می*گیریم. اینها قوانین ما هستند که بدین شکل تعریفشان می*کنیم. به دست آوردن یک دلار هیچ تفاوتی با کسب یک میلیون دلار ندارد. جریان واحدی در کار است. از آنجایی که ما یک میلیون دلار را زیاد و یک دلار را کم می*دانیم، یک میلیون دلار دیرتر و یک دلار بسیار زودتر به دست ما می*رسد. فیلم راز اقتباس از کتاب “واس واتلس” به نام علم ثروتمند شدن ساخته شده*است.the secret book[Only registered and activated users can see links. ]

1- قانون جذب، قانون است

این قانون تردید نمی*پذیرد. درواقع هیچ قانونی تردید نمی پذیرد. شما نمی*توانید بگویید من باید قانون جاذبه را آزمایش کنم تا آن را به*عنوان یک قانون واقعی بپذیرم. آیا هرگز می*توانید تصور کنید از طبقه دهم خود را به پایین پرت کنید تا اگر قانون جاذبه جواب داد آن را بپذیرید؟

اولین اصل و مهم*ترین اصل قانون جذب می*گوید: اگر در عملکرد آن تردید کنید، هرگز نتیجه دلخواهتان را جذب نمی*کنید. قانون جذب قانون است. تردید و ناباوری و حتی کم باوری احتمال وقوع آن را به صفر می*رساند.


2- شما اتفاقات (خوب یا بد) پیرامونتان را بر اساس تفکراتتان تجربه می*کنید (مهم*ترین اصل قانون جذب)

کسی که همیشه در مورد بیماری و خطر بیمار شدنش صحبت می*کند، بیشتر بیمار می*شود و کسی که اغلب در مورد پول و ثروت صحبت کند، در فراوانی، رفاه و آسایش به سر خواهد برد. شما همه حوادث زندگی را بر اساس تفکراتتان جذب می*کنید. شما با تمرکز بر روی چیزی یا شرایطی باعث می*شوید دقیقاً همان چیز یا شرایط جذب شما شود. حتماً هنگام تجسم باید احساس خوب را با تمام وجود درک کنیم. می توانیم بگوییم که این حس خوب یک جور احساس شور و اشتیاق همراه با لذت است که باعث می شود خواسته ما مثل آهن ربا به سمت ما جذب شود.


3- شما با توجه و تمرکز بر هر چیز، آن را به سمت خود جذب می*کنید، حتی اگر در واقع آن را نخواهید (قدرت قانون جذب)

ذهن شما قضاوت نمی*کند. خوب یا بد نمی*شناسد. فقط باور می کند. هر چیزی به آن وارد شود و در آنجا بماند، به کائنات سفارش موارد مشابه می*دهد. ضمیر ناخودآگاه خصلت کودکانه دارد. ساده انگار است و زود باور. هرچه به او بگویید باور می*کند و بلافاصله اقدام می*کند. پس جای تعجب ندارد که آدم بدهکار، بدهکارتر می*شود. سعی کنید افکار خود را تحت هر شرایطی مثبت نگه دارید. اجازه ندهید افکار منفی فضای ذهن شما را تسخیر کند. برای شروع یک هفته اخبار نبینید، نخوانید و نگویید.


جهت مطالعه بیشتر [Only registered and activated users can see links. ] نمایید.