آکواریوم یا آبزی*دان محیطی مصنوعی برای نگهداری آبزیان است. آکواریوم ظرفی است شیشه*ای که در آن گیاهان و جانوران آبزی (معمولاً ماهی*ها) نگه داشته می*شوند. همان*طور که واژهٔ باغ وحش برای اشاره به محلی...