در سری مقالات گذشته به بررسی انواع سنگ ها پرداخته ایم و ویژگی ها، کابردها، ساختار و تاریخچه آنها را به صورت مبسوط بیان نمودیم .در این مقاله نیز سعی داریم به بررسی و معرفی یکی دیگر از سنگ های معروف در...