سلام من هر چی وارد انجمن زیست شناسی میشم نمیتونم فیلم ها ببینم مینویسه هیچ موضوعی وجودندارد